Truy cập nội dung luôn

Các kế hoạch, đề án, chiến lược, quy hoạch Các kế hoạch, đề án, chiến lược, quy hoạch

Kế hoạch 5455/KH- UBND v/v triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014...
Quyết định số 692/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”;...
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên trong ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến năm 2020...
Chương trình mục tiêu quốc gia về GDĐT giai đoạn 2012-2015...
Kế hoạch 197 của UBND tỉnh về phát triển mạng lưới trường lớp THPT giai đoạn 2010-2015...
Kế hoạch 1049 của UBND tỉnh về phát triển trường THPT chuyên Bến Tre giai đoạn 2011-2015...
Kế hoạch 159 của UBND tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015...

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 46858