Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đà

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

Chi tiết tin

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở
05/01/2011

Địa chỉ: Số 25, Lê Quí Đôn, phường 2, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Điện thọai: (075) 3823293.

Email: thanhtra.sobentre@moet.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

* Chức năng:

Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

* Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách,pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở về giáo dục và đào tạo nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi phạm, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực giáo dục.

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế thi cử, cấp văn bằng chứng chỉ, việc thực hiện các quy định về điều kiện cần thiếtbảo đảm chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục.

- Quản lý hoạt động thanh tra chuyên ngành giáo dục của địa phương; tổ chức hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra giáo dục theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ và Thanh tra Tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các quy định về thanh tra.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở.

- Xử phạtt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Yêu cầu các cơ quan đơn vị liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

- Kiến nghị các biện pháp đảm bảo thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

- Khi tiến hành thanh tra, trong phạm vi thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở có quyền quyết định tạm đình chỉ hoạt động trái pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; kiến nghị với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc trái với văn bản pháp luật chuyên ngành về giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành được phát hiện qua công tác thanh tra.

- Tổng kết, rút kinh nghiệm về hoạt động thanh tra giáo dục của địa phương. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Thanh tra những vụ việc khác do Giám đốc Sở giao.

* Tổ chức nhân sự Thanh tra Sở:

1. Ông Đỗ Văn Đường - Q. Chánh thanh tra. Liên hệ: 0918420359

2. Ông Trần Văn Nguyện - Phó Chánh Thanh tra. Liên hệ: 0915989729

3. Ông Nguyễn Trung Bắc - Phó Chánh thanh tra. Liên hệ: 0919186476

4. Bà Dương Hoàng Lê Thể - Thanh tra viên. Liên hệ: 0919089591

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  CV số 2451_VP V/v tổ chức họp Giao ban lần 1 năm học 2021-2022
  Bản tin cảnh báo triều cường 22/10/2021
  Thông báo 1125_TB_BGDDT_2021 tuyển sinh đi học tại Cu Ba năm 2021
  hông báo 1121_TB_BGDDT_2021 tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc năm 2021
  CV số 2439_VP V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh truyên truyền ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 48068