Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đà

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

Chi tiết tin

Hướng dẫn thực hiện Thông tư 24//2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013
26/07/2013

Kính gửi:     - Các đại học, học viện;

- Các trường đại học, cao đẳng;

- Các sở giáo dục và đào tạo.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và Thông tư số 28/2013/ TT-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 về việc bãi bỏ đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, học viện, các trường đại học, các trường cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) và các sở giáo dục và đào tạo như sau:

1.  Đối với thí sinh

Từ ngày 26/7/2013 đến hết ngày 09/8/2013, thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên nộp cho trường đăng ký dự thi (qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại trường) bản sao hợp lệ giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Trách nhiệm của các trường

a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách ưu tiên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh được nộp hồ sơ để hưởng chính sách ưu tiên theo quy định.

b) Kiểm tra và bổ sung vào hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh, đồng thời cập nhật vào chương trình máy tính tuyển sinh.

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh nộp bổ sung hồ sơ đề nghị xét hưởng chính sách ưu tiên hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho những thí sinh này theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

3. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo

Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương thông báo tới các thí sinh nội dung của công văn này.

Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn của công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời xử lý.

 

Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG

- Như trên;                                                                               PHÓ CỤC TRƯỞNG

- Ttr. Bùi Văn Ga (để b/c);

- Cục trưởng (để b/c);

- Các Cục, Vụ, Thanh tra (để phối hợp);

- Website Bộ;                                                                                         (đã kí)

- Lưu: Cục KTKĐCLGD.

 

 

Trần Văn Nghĩa

 

Văn Bản Văn Bản

VĂN BẢN MỚI
  CV số 2467_VP V/v triển khai thực hiện Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về tuyên truyền quảng bá ASEAN giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn 2030
  CV số 2465_KT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2021 - 2022
  Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên
  Công văn về việc ứng phó Áp thấp nhiệt đới

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Liên kết Liên kết

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 39
  Tổng lượt truy cập: 48148