Skip to Content

Biểu mẫu Biểu mẫu

Các biểu mẫu báo cáo tiền lương mới 1.210...
Mẫu lập dự toán 2015...
Đơn vị tải các biểu mẫu lập dự toán 2014...
Biểu số 1, số 2, số 3 kèm theo công văn số 1822/SGD&ĐT-KHTC ngày 23/9/2013...
Trong quá trình thực hiện có vấn đề nào chưa rõ các đơn vị phản ánh về Phòng Kế hoạch-Tài chính để được tư vấn, hướng dẫn giải quyết...
Kèm theo công văn số 1149/SGD&ĐT-KHTC ngày 01 tháng 7 năm 2013...
Rà soát kiểm tra tài sản...
Biểu mẫu đối chiếu kinh phí năm 2012 (Gửi PGD&ĐT các huyện, thành phố)...
Biểu mẫu lập nhu cầu kinh phí theo công văn 1546/SGD&ĐT-KHTC ngày 27/11/2012...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 46935