Skip to Content

Chức năng nhiệm vụ Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Khảo thí và QLCLGD, Sở GD&ĐT Bến Tre...
Quyết định thành lập Phòng Khảo thí và QLCLGD Sở GD&ĐT Bến Tre...
Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 46935