Skip to Content

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Thủ tục mua sắm sửa chữa, thanh lý, điều chuyển tài sản........
huong dan thu tuc cong bo mien giam hoc phi...
Huong dan thu HP tu nam hoc 2015-2016...
Báo cáo Kiên cố hóa...
CV 2175-KHTC v/v hướng dẫn thực hiện công tác thu trong các cơ sở...
Công văn số 1006/SGD&ĐT-KH-TC ngày 19/5/2014 về việc chủ trương nâng cấp phần mềm quản lý tài chính...
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...
Rà soát danh mục phải sửa chữa năm 2014...
Hướng dẫn qui trinh sua chua CSVC bổ sung công văn 918...
Khai thác sử dụng phần mềm QLTS...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 22
  Tổng lượt truy cập: 46936