Skip to Content

Văn bản liên quan trung tâm ngoại ngữ, tin học Văn bản liên quan trung tâm ngoại ngữ, tin học

Công văn của UBND tỉnh phê duyệt mức chi in sao đề kiểm tra ngoại ngữ, tin học...
Công văn 676 ngày 05/6/2012 của Sở GDĐT về liên kết bồi dưỡng, thi, cấp chứng chỉ NN, TH...
Định mức các kì thi ngoại ngữ, tin học...
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 03/TT-BGDDT và Hướng dẫn 5666/HD-UBND về tổ chức và họat độn gcác trung tâm NN, TH....
Hướng dẫn của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của TT NN, TH trên địa bàn tỉnh...
Các trung tâm NN, TH do Sở GDĐT quản lý...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 23
  Tổng lượt truy cập: 46937