Skip to Content

Văn bản pháp quy liên quan thanh tra Văn bản pháp quy liên quan thanh tra

Nghị định quy định chi tiết và một số điều thi hành Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân...
Chi thị tăng cường đổi mới thanh tra giáo dục...
Thông tư 24/2016/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng CTV thanh tra giáo dục...
Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại...
Thông tư quy định về hoạt động của Thanh tra thi...
Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về xử phạt vi phạm hành chính...
Luật tố tụng hành chính...
Bộ luật tố tụng hình sự...
Bộ luật hình sự...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 24
  Tổng lượt truy cập: 46938