UBND Tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 00
Trích yếu cv 3427-UBND v/v tổ chức triển khai thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bến Tre
Kiểu văn bản Văn bản pháp quy
Loại văn bản Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực văn bản
Ngày ban hành 21-10-2010
Ngày hiệu lực 2010-10-21 09:36:50
Người ký Amin SGDDT BTE
Văn bản đính kèm