UBND Tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 00
Trích yếu CV 5984-UBND v/v triển khai thực hiện QĐ 68 ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm NL...
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Bến Tre
Kiểu văn bản Văn bản pháp quy
Loại văn bản Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực văn bản
Ngày ban hành 29-12-2011
Ngày hiệu lực 2011-12-29 16:17:01
Người ký Amin SGDDT BTE
Văn bản đính kèm