Skip to Content

Văn bản về giáo dục khuyết tật hòa nhập Văn bản về giáo dục khuyết tật hòa nhập

Nghị định 28/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật người khuyết tật...
Thông tư liên tịch 42/2014 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật...
Quyết định số 23/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/5/2006 ban hành Quy định về giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 46935