Skip to Content

Văn bản về lớp song ngữ Pháp và NN2 Pháp Văn bản về lớp song ngữ Pháp và NN2 Pháp

Công văn 926 ngày 30/7/2012 của Sở GDĐT về dạy học tiếng Pháp NN2 năm học 2012-2013...
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy học tiếng Pháp NN2 năm học 2012-2013...
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy học tiếng Pháp song ngữ năm học 2012-2013...
Định mức chi trả cho GV song ngữ 2011-2012...
Kế hoạch giáo dục mới áp dụng cho chương trình SN tiếng Pháp...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 21
  Tổng lượt truy cập: 46935