Skip to Content

Văn bản về trường chuyên Văn bản về trường chuyên

Thông tư số 38/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

...
Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên...
Thông tư 59/2009/TT-BGDĐT về việc Hướng dẫn định mức biên chế ở các trường chuyên biệt công lập...

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 46858