Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Văn Bản - Tìm Kiếm Văn Bản - Tìm Kiếm

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Loại văn bản 2878/SGD&ĐT-GDTrH-TX 07-12-2021 CV số 2878_TrH-TX V/v triển khai Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51, năm 2022
Loại văn bản 03 06-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên cốt cán cấp trung học tham gia bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 9, năm 2021
Loại văn bản 02 06-12-2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 9, năm 2021
Loại văn bản 2862_VP 06-12-2021 CV số 2862_VP V/v thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia giai đoạn đến năm 2025
Loại văn bản 2849_VP 06-12-2021 CV số 2849_VP V/v cập nhật, báo cáo thông tin tiêm vắc xin cho học sinh
Loại văn bản 2855_VP 06-12-2021 CV số 2855_VP V/v thực hiện Quyết định số 35/2021/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản 01 03-12-2021 KẾ HOẠCH Triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2021-2022
Loại văn bản 2836_KHTC 03-12-2021 CV số 2836_KHTC V/v hướng dẫn mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên trong các cơ sở giáo dục công lập từ tháng 12 năm 2021.
Loại văn bản 2835_VP 02-12-2021 KHẨN: CV số 2835_VP V/v tổ chức họp về dạy và học trực tuyến (7h30, 03/12)
Loại văn bản 02 02-12-2021 KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai Đề án phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên cốt cán cấp trung học tham gia bồi dưỡng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - mô đun 9, năm 2021
  QUYẾT ĐỊNH Về việc cử cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán tham gia bồi dưỡng Mô-đun 9, năm 2021
  CV số 2862_VP V/v thực hiện Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia giai đoạn đến năm 2025
  CV số 2849_VP V/v cập nhật, báo cáo thông tin tiêm vắc xin cho học sinh

Videos Videos

Go to All

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ý kiến bình chọn Ý kiến bình chọn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 17
  Tổng lượt truy cập: 49517