Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2419/SGD&ĐT-CTTT 27-10-2020 Công văn 2419/SGD&ĐT-CTTT định hướng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn an ninh, an toàn trường học, phòng chống BLHĐ
773/QĐ-SGD&ĐT 27-10-2020 Quyết định 773/QĐ-SGD&ĐT cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn Kỹ năng tổ chức Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao-nâng cao trí lực”
2415/SGD&ĐT-GDTrH-TX 27-10-2020 Công văn 2415/SGD&ĐT-GDTrH-TX về việc cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn Kỹ năng sống dành cho trẻ em gái; tập huấn huấn luyện viên Bóng đá cơ bản.
2412/SGD&ĐT-TTr 26-10-2020 CV số 2412_TTr v/v triển khai thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ
2411/SGD&ĐT-GDTrH-TX 26-10-2020 CV số 2411_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm bồi dưỡng trực tiếp GVPTCC Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS mô đun 2.
2407/SGD&ĐT-TCCB 26-10-2020 CV số 2407_TCCB v/v xây dựng Kế hoạch số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021
2409/SGD&ĐT-GDTrH-TX 26-10-2020 CV số 2409_TrH-TX v/v thông báo thời gian bồi dưỡng CBQL cơ sở GDPT cốt cán Mô-đun 2, năm 2020.
2400/SGD&ĐT-CTTT 26-10-2020 CV số 2400_CTTT v/v giới thiệu học sinh tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
2404/SGD&ĐT-GDMN 26-10-2020 CV số 2404_MN v/v tham dự Hội thảo đánh giá kết quả 10 năm thực hiện PCGDMNTNT và triển khai Nghị định số 105/2020/NĐ-CP
2403/TB-SGD&ĐT 23-10-2020 Thông báo ý kiến chỉ đạo và kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Hội nghị Giao ban lần 1 năm học 2020-2021
2398/SGD&ĐT-VP 23-10-2020 CV số 2398_VP v/v hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”
2397/SGD&ĐT-VP 23-10-2020 CV số 2397_VP v/v đẩy mạnh công tác PCTP, TNXH và XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ những tháng cuối năm 2020
2396/SGD&ĐT-CTTT 23-10-2020 CV số 2396_VP v/v lấy ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng
2395/SGD&ĐT-GDTH 23-10-2020 CV số 2395_TH v/v đánh giá học sinh lớp 1 theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT
2393/SGDĐT-GDTrH-TX 23-10-2020 CV số 2393_TrH-TX v/v tạm hoãn dự tập huấn về KTĐG kết quả học tập của học sinh.
768/QĐ-SGD&ĐT 22-10-2020 Quyết định số 768/QĐ-SGD&ĐT Về việc cử cán bộ quản lý, giáo viên dự tập huấn về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
2390/SGD&ĐT-VP 22-10-2020 Công văn số 2390/SGD&ĐT-VP về việc triển khai, quán triệt Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2392/SGD&ĐT-VP 22-10-2020 Công văn số 2392/SGD&ĐT-VP về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19
2382/SGD&ĐT-CTTT 21-10-2020 CV số 2382_CTTT v/v tăng cường công tác tuyên truyền cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của học sinh
2380/KH-SGD&ĐT 21-10-2020 Kế hoạch tổ chức các lớp năng khiếu thể thao trong trường phổ thông
2379/SGD&ĐT-GDTrH-TX 21-10-2020 Thông báo bổ sung GVPT cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018.
2355/SGD&ĐT-TCCB 20-10-2020 CV số 2355_TCCB v/v rà soát, báo cáo số liệu biên chế, số lượng người làm việc hiện có và số lượng công chức, viên chức nghỉ hưu
2375/SGD&ĐT-KHTC 20-10-2020 CV số 2375_KHTC v/v chấn chỉnh thực hiện nghiêm các khoản thu năm học 2020-2021 trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
2369/SGD&ĐT-GDTrH-TX 20-10-2020 CV số 2369/TrH-TX v/v thông báo danh sách giáo viên tham dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021
2356/SGD&ĐT-GDTH 19-10-2020 CV số 2356_TH v/v mời họp bàn thống nhất việc giao nhận các thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 năm học 2020-2021
2352/SGD&ĐT-CTTT 19-10-2020 CV số 2352_CTTT v/v tạo điều kiện cho giáo viên TPT Đội tham dự Hội nghị tập huấn toàn quốc chuyên đề “Nghiệp vụ công tác Đội và kỹ năng xã hội” năm 2020
3070/SLĐTBXH-VP 17-10-2020 KHẨN: CV số 3070/SLĐTBXH-VP V/v đề xuất khen thưởng cá nhân gương sáng thầm lặng vì cộng đồng
2345/SGD&ĐT-GDTrH-TX 16-10-2020 CV số 2345_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm bồi dưỡng trực tiếp mô đun 2 cho GVPT cốt cán thực hiện Chương trình GDPT 2018, năm 2020.
2344/SGD&ĐT-GDTrH 16-10-2020 CV số 2344_TrH-TX v/v tổ chức tập huấn chương trình, phương pháp giảng dạy tiếng Anh 10 năm theo ĐANN.
2337/SGD&ĐT-GDTrH-TX 16-10-2020 CV số 2337_TrH-TX v/v tổ chức Lễ trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ XVI năm 2020

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
 Công văn 2419/SGD&ĐT-CTTT định hướng tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; giữ gìn an ninh, an toàn trường học, phòng chống BLHĐ
 Quyết định 773/QĐ-SGD&ĐT cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn Kỹ năng tổ chức Chương trình “Thiếu nhi Việt Nam rèn luyện thể thao-nâng cao trí lực”
 Công văn 2415/SGD&ĐT-GDTrH-TX về việc cử cán bộ, giáo viên tham dự tập huấn Kỹ năng sống dành cho trẻ em gái; tập huấn huấn luyện viên Bóng đá cơ bản.
 CV số 2411_TrH-TX v/v thông báo thời gian, địa điểm bồi dưỡng trực tiếp GVPTCC Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cấp THCS mô đun 2.

Liên kết Liên kết