Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đà

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

01-02-cv-ve-hop-so-ket-hki-gdtrh-210201102629-signed20210201014330-7284749-02022021074238.pdf 01-02-cv-ve-hop-so-ket-hki-gdtrh-210201102629-signed20210201014330-7284749-02022021074238.pdf
01_02_CV_ve_hop_so_ket_HKI_GDTrH_210201102629_signed20210201014330.pdf
01-cv-phat-dong-thi-dua-to-chuc-bau-cu-20210414032422748740-signed20210414042604-7284749-15042021075612.pdf 01-cv-phat-dong-thi-dua-to-chuc-bau-cu-20210414032422748740-signed20210414042604-7284749-15042021075612.pdf
01_CV_phat_dong_thi_dua_to_chuc_bau_cu_20210414032422748740_signed20210414042604.pdf
01-cv-phong-tranh-dong-loc-set-20210409022605518510-signed20210409032053-7284749-09042021162144.pdf 01-cv-phong-tranh-dong-loc-set-20210409022605518510-signed20210409032053-7284749-09042021162144.pdf
01_CV_phong_tranh_dong_loc_set_20210409022605518510_signed20210409032053.pdf
01-cv-tang-cuong-cac-biep-phap-dam-bao-an-toan-cho-hs-trong-mua-mua-bao-210416031637-signed20210416043719-7284749-17042021074833.pdf 01-cv-tang-cuong-cac-biep-phap-dam-bao-an-toan-cho-hs-trong-mua-mua-bao-210416031637-signed20210416043719-7284749-17042021074833.pdf
01_CV_tang_cuong_cac_biep_phap_dam_bao_an_toan_cho_hs_trong_mua_mua_bao_210416031637_signed20210416043719.pdf
01-cv-thi-truc-tuyen-210408094149-20210408094657450450-signed20210408104708-7284749-08042021132634.pdf 01-cv-thi-truc-tuyen-210408094149-20210408094657450450-signed20210408104708-7284749-08042021132634.pdf
01_CV_thi_truc_tuyen_210408094149_20210408094657450450_signed20210408104708.pdf
01-cv-trien-khai-y-kien-kl-pho-ban-chi-dao-ve-trien-khai-tiem-vac-xin-covid-19-210419095656-20210419012533963960-signed20210419031608-7284749-20042021073322.pdf 01-cv-trien-khai-y-kien-kl-pho-ban-chi-dao-ve-trien-khai-tiem-vac-xin-covid-19-210419095656-20210419012533963960-signed20210419031608-7284749-20042021073322.pdf
01_CV_trien_khai_y_kien_KL_Pho_ban_chi_dao_ve_trien_khai_tiem_vac_xin_COVID-19_210419095656_20210419012533963960_signed20210419031608.pdf
01-khpt-tdbvantq-210402045616-signed20210405091330-7284749-05042021102014.pdf 01-khpt-tdbvantq-210402045616-signed20210405091330-7284749-05042021102014.pdf
01_KHPT_TDBVANTQ_210402045616_signed20210405091330.pdf
02-6-cv-ve-to-chuc-hd-dien-hinh-thpt-200603010503-signed20200603014603-7284749-04062020075334.pdf 02-6-cv-ve-to-chuc-hd-dien-hinh-thpt-200603010503-signed20200603014603-7284749-04062020075334.pdf
02_6_CV_ve_to_chuc_HD_dien_hinh_THPT_200603010503_signed20200603014603.pdf
02-6-kh-trien-khai-cd-su-dung-tieng-anh-final-200603010340-signed20200603013533-7284749-04062020075217.pdf 02-6-kh-trien-khai-cd-su-dung-tieng-anh-final-200603010340-signed20200603013533-7284749-04062020075217.pdf
02_6_KH_trien_khai_CD_su_dung_tieng_Anh_final_200603010340_signed20200603013533.pdf
02-8-quyet-dinh-boi-duong-gv-ta-iei-2021-2-202108020301346160-signed20210802033243-7284749-03082021073835.pdf 02-8-quyet-dinh-boi-duong-gv-ta-iei-2021-2-202108020301346160-signed20210802033243-7284749-03082021073835.pdf
02_8_Quyet_dinh_boi_duong_GV_TA_IEI_2021_2_202108020301346160_signed20210802033243.pdf

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  CV số 2451_VP V/v tổ chức họp Giao ban lần 1 năm học 2021-2022
  Bản tin cảnh báo triều cường 22/10/2021
  Thông báo 1125_TB_BGDDT_2021 tuyển sinh đi học tại Cu Ba năm 2021
  hông báo 1121_TB_BGDDT_2021 tuyển sinh đi học tại Ma-Rốc năm 2021
  CV số 2439_VP V/v cài đặt sử dụng và đẩy mạnh truyên truyền ứng dụng “PCTT” trên điện thoại thông minh

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ý kiến bình chọn Ý kiến bình chọn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 48068