Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đà

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

02-6-cv-ve-to-chuc-hd-dien-hinh-thpt-200603010503-signed20200603014603-7284749-04062020075334.pdf 02-6-cv-ve-to-chuc-hd-dien-hinh-thpt-200603010503-signed20200603014603-7284749-04062020075334.pdf
02_6_CV_ve_to_chuc_HD_dien_hinh_THPT_200603010503_signed20200603014603.pdf
02-6-kh-trien-khai-cd-su-dung-tieng-anh-final-200603010340-signed20200603013533-7284749-04062020075217.pdf 02-6-kh-trien-khai-cd-su-dung-tieng-anh-final-200603010340-signed20200603013533-7284749-04062020075217.pdf
02_6_KH_trien_khai_CD_su_dung_tieng_Anh_final_200603010340_signed20200603013533.pdf
03-12-qd-dieuchinh-nangkhieutdtt-2020-201203035143-signed20201203043247-7284749-04122020145429.pdf 03-12-qd-dieuchinh-nangkhieutdtt-2020-201203035143-signed20201203043247-7284749-04122020145429.pdf
03-12_QD_dieuchinh-NANGKHIEUTDTT-2020_201203035143_signed20201203043247.pdf
03-8-sua-mbt03-200803104622-signed20200803110708-7284749-03082020131719.pdf 03-8-sua-mbt03-200803104622-signed20200803110708-7284749-03082020131719.pdf
03_8_Sua_MBT03_200803104622_signed20200803110708.pdf
03-9-cv-trien-khai-bdtx-20-21-200903034505-20200904032724893890-signed20200904042423-7284749-04092020164704.pdf 03-9-cv-trien-khai-bdtx-20-21-200903034505-20200904032724893890-signed20200904042423-7284749-04092020164704.pdf
03_9_CV_trien_khai_BDTX_20-21_200903034505_20200904032724893890_signed20200904042423.pdf
04-8-cv-hdxd-khgd-nha-truong-theo-dinh-huong-phat-trien-pcnl-hoc-sinh-200804110949-20200804031422665660-signed20200804032503-7284749-04082020155709.pdf 04-8-cv-hdxd-khgd-nha-truong-theo-dinh-huong-phat-trien-pcnl-hoc-sinh-200804110949-20200804031422665660-signed20200804032503-7284749-04082020155709.pdf
04_8_CV_HDXD_KHGD_nha_truong_theo_dinh_huong_phat_trien_pcnl_hoc_sinh_200804110949_20200804031422665660_signed20200804032503.pdf
04ctsigned-20190819043038157150-000-00-00-h07-7284749-22082019081433.pdf 04ctsigned-20190819043038157150-000-00-00-h07-7284749-22082019081433.pdf
04CTsigned_20190819043038157150_000.00.00.H07.pdf

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  CV số 119_KHTC v/v hướng dẫn rà soát xác định tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh.
  Kế hoạch Thực hiện công tác pháp chế ngành Giáo dục năm 2021
  CV số 111_VP v/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ý kiến bình chọn Ý kiến bình chọn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 33
  Tổng lượt truy cập: 28618