Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
25/SGD&ĐT-GDTrH-TX 04-01-2020 Công văn số 25/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 03 tháng 01 năm 20120 về việc điều chỉnh thời gian hoạt động vòng chung khảo Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 23-lượt Xem
02 QĐ 04-01-2020 Quyết định ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bến Tre năm 2020. 46-lượt Xem
00 04-01-2020 Kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 18-lượt Xem
23_GDTH 04-01-2020 CV số 23_GDTH v/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông 24-lượt Xem
22_TrH-TX 04-01-2020 CV số 22_TrH-TX v/v giới thiệu gương tập thể, cá nhân điển hình trong phát triển giáo dục thường xuyên, xây dựng xã hội học tập. 10-lượt Xem
21-CTTT 04-01-2020 CV số 21-CTTT v/v tuyên truyền, cổ động trực quan kỷ niệm các ngày Lễ và nhắc nhở tham gia cuộc thi trực tuyến "Pháp luật học đường" 3-lượt Xem
2413-KHTC 04-01-2020 Công văn 2413-KHTC v/v Hướng dẫn quản lý sử dụng tài sản công trong các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc trên địa bàn tỉnh theo Luật quản lý sử dụng tài sản công 14-lượt Xem
05 04-01-2020 Công văn số 05 v/v cung cấp dnah sách và hình ảnh phục vụ triển lãm kỷ niệm 60 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi 5-lượt Xem
11 04-01-2020 Công văn số 11 v/v hướng dẫn tham gia kỳ thi chon HSG cấp tỉnh lớp 9 và 12 THPT năm học 2019-2020 21-lượt Xem
12/TB-SGD&ĐT 04-01-2020 Thông báo số 12/TB-SGD&ĐT ngày 02/01/2020 v/v dự Hội nghị nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2020 4-lượt Xem
11/SGD&ĐT-KT, QLCLGD&CNTT 04-01-2020 CV 11/SGD&ĐT-KT, QLCLGD&CNTT ngày 02/012020 về việc hướng dẫn tham gia kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 và lớp 12 THPT năm học 2019-2020 2-lượt Xem
03/SGD&ĐT-GDTrH-TX 04-01-2020 Công văn số 03/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 02/01/2020 v/v Thông báo mời dự họp sơ kết công tác dạy học tiếng Anh học kỳ I năm học 2019-2020 0-lượt Xem
2260 10-12-2019 Công văn 2260 v/v tổng hợp báo cáo danh sách thiết bị lớp 1, mua sách giáo khoa thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 39-lượt Xem
994/QĐ-SGD&ĐT 10-12-2019 QĐ số 994/QĐ-SGD&ĐT về việc Quyết định thành lập đánh giá ngoài trường trung học 48-lượt Xem
992/QĐ-SGD&ĐT 10-12-2019 QĐ số 992/QĐ-SGD&ĐT về việc Quyết định thành lập đánh giá ngoài trường mầm non 54-lượt Xem
2250/SGD&ĐT-GDTrH-TX 09-12-2019 CV số 2250/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 09 tháng 12 năm 2019 về việc Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ Cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 21-lượt Xem
991/QĐ-SGD&ĐT 06-12-2019 QĐ số 991/QĐ-SGD&ĐT ngày 06 tháng 12 năm 2019 Về việc điều chỉnh cử cán bộ tham dự tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác phổ cập giáo dục tiểu học năm 2019 80-lượt Xem
987/QĐ-SGD&ĐT 06-12-2019 QĐ số 987/QĐ-SGD&ĐT ngày 04 tháng 12 năm 2019 về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 23-lượt Xem
2231-CTTT 05-12-2019 Công văn 2231-CTTT v/v báo cáo kết quả triển khai các văn bản của Sở GDĐT về đảm bảo an ninh, an toàn trường học, ứng xử văn hóa và công tác tư vấn tâm lý học đường 24-lượt Xem
2229 05-12-2019 Công văn 2229 v/v đón đoàn kiểm tra công tác phổ cập GDMNTNT của Bộ GD&ĐT 36-lượt Xem