Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

← Trở về
 
CHI TIẾT
Số/Ký hiệu 760_VP
Trích yếu CV số 760_VP v/v nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác PCCC&CNCH trong tình hình hiện nay
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Kiểu văn bản Văn bản điều hành tác nghiệp
Loại văn bản Loại văn bản
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực văn bản
Ngày ban hành 21-04-2020
Ngày hiệu lực 22-04-2020
Người ký
Văn bản đính kèm
23-7284749-22042020105406.pdf(6-lượt) ←XEM ONLINE