Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo về thiết bị dạy học Văn bản chỉ đạo về thiết bị dạy học

Thông tư 05/2013/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an ninh trong các trường ĐH, CĐ, THCN, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học...
Thiết bị dạy học ngoại ngữ tiểu học...
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2003/QĐ-BGDĐT NGÀY 02/01/2003 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN THƯ VIỆN TRƯỜ...

Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về phòng học bộ môn

...
Thông tư 33/2009/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng - an...

Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở

...
Thông tư 01/2010/BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học phổ thông...
Hướng dẫn mua sắm, sử dụng, bảo quản TBDH THPT...

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 27
  Tổng lượt truy cập: 46858