Truy cập nội dung luôn

Biên chế tổ chức bộ máy Biên chế tổ chức bộ máy

Công văn số 159/SGD&ĐT-TCCB ngày 19/2/2009 về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2010...
Thông tư 59/2008/TT-BGDĐT ngày 31/10/2008 của Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập...
Thông tư liên tịch 71 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập...
Thông tư liên tịch 35 của BGD&ĐT và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập...
Nghị định 171/2004/NĐCP ngày 29/9/2004 của Chính Phủ...
Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính Phủ...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276