Truy cập nội dung luôn

Bổ nhiệm và qui hoạch Bổ nhiệm và qui hoạch

Hướng dẫn số 01 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc bổ nhiệm,bổ nhiệm lại,từ chức,miễn nhiệmcán bộ quản lý các trường THPT và các Trung tâm trực thuộc Sở...
Hướng dẫn số 17 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc qui hoạch cán bộ giai đoạn 2006-2010 và 2010-2015...
Công văn 919 ngày 27/8/2009 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiêm,bổ nhiệm lại,từ chức miễn nhiệm cán bộ quản lý...
HD 07 về Quy hoạch cán bộ - 06/01/2010 (số lượt xem: 3848)
HD 07 về Quy hoạch cán bộ...
Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Về việc ban hành quy chế bổ nhiệm,bổ nhiệm lại,luân chuyển,cho từ chức,cho thôi giữ chức vụ cán bộ,công chức lãnh đạo...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 62756