Truy cập nội dung luôn

Chính sách nghỉ hưu Chính sách nghỉ hưu

Nghị định 71 của Chính Phủ quy định việc kéo dài thời gian công tác của các bộ,công chức đến độ tuổi nghỉ hưu...
Nghị định 132 của Chính phủ về việc chính sách tin giản biên chế...
Thông tư liên tịch số 02 của Bộ Nội vụ-Bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định 132 về chính sách tinh giản biên chế...
Nghị định 54 của Chính phủ về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức...
Công văn số 3772/BNV-TCBC ngày 17/12/2007 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP...
Công văn số 780/SNV ngày 25/12/2008 của Sở Nội vụ về việc công tác cán bộ...
Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07/2/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về việc chế độ thôi việc,chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ,công chức...
Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Hướng dẫn một số điều luật BHXH...
Công văn số 347/BHXH-CĐCS ngày 26 tháng 11 năm 2008 về việc Hướng dẫn thực hiện chế độ ốm đau,thai sản, giải quyết trợ cấp nghỉ dương sức, phục hồi sức khỏe....
Công văn 4382 của UBND tỉnh Bến Tre về việc thực hiện Nghị định 143/2007/NĐ-CP qui định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ công chức...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276