Truy cập nội dung luôn

Chính sách về lương Chính sách về lương

Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân....
TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ - 09/12/2009 (số lượt xem: 11828)
TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ...
TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV - 09/12/2009 (số lượt xem: 17350)
TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV  ...
Công văn số 701/SNV-TCCC ngày 13/12/2007 về việc nâng bậc lương trước thờ ihạn,đăng ký tiền lương hàng năm đối với công chức,viên chức....
Quyết định 244 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập....
Thông tư liên tịch 01 của BGD&ĐT-BNV-BTC - 01/12/2009 (số lượt xem: 8048)
Thông tư liên tịch 01 của BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập....
Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập...
Thông tư liên tịch 05 của BGD&ĐT-BNV-BTC về hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh, Hội sinh viên Việt Nam,Hội Liên hiệp Thanh Niên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp,dạy nghề và Trung học phổ thông...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276