Truy cập nội dung luôn

Chuyên mục đổi mới giáo dục Chuyên mục đổi mới giáo dục

Tham khảo về đổi mới kỳ thi THPT quốc gia 2016-2017...
Vài suy nghĩ về đổi mới giáo dục hiện nay...
Truyền thông "Đồng Khởi khởi nghiệp" - 24/02/2017 (số lượt xem: 274)
Truyền thông "Đồng Khởi khởi nghiệp"...
Tiếp cận năng lực có từ những năm 1970 (Mĩ) với việc xác định mục tiêu giáo dục là những gì học sinh dự kiến phải làm được hơn là những gì sẽ học được, bằng cách mô tả cụ thể để đo được kiến thức, kỹ năn...
Giáo dục tư tưởng Đại đoàn kết dân tộc trong dạy học lịch sử cho học sinh góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng sống, hình thành tinh thần đoàn kết trong tập thể, cộng đồng, từ đó xây dựng con người mới có tri thức, kỹ năng, biết kế thừa và phát huy truyền thống quí báo của dân tộc, biết...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 45
  Tổng lượt truy cập: 62756