Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
2036_TrH-TX 11-08-2022 CV số 2036_TrH-TX V/v rà soát dự thảo Danh sách học sinh THPT xét Giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ XVIII năm học 2021 -2022
2034_KHTC 11-08-2022 CV số 2034_KHTC V/v phúc đáp tờ trình số 15/TTrTHPTTTS của trường THPT Trần Trường Sinh xin ý kiến ghi tăng tài sản là máy photocoppy sau khi hết hợp đồng thuê.
2024_MN-TH 11-08-2022 CV số 2024_MN-TH V/v tập huấn “Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông” dành cho HS tiểu học
2010_KHTC 11-08-2022 CV số 2010_KHTC V/v thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
2001_TrH-TX 08-08-2022 CV số 2001_TrH-TX V/v thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT
1997_QLCL&CNTT 08-08-2022 CV số 1997_QLCL&CNTT V/v cảnh báo lỗ hổng bảo mật ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 7/2022
1984_TrH-TX 05-08-2022 CV số 1984_TrH-TX V/v tập huấn chuẩn bị cho công tác trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện
1976_KHTC 05-08-2022 CV số 1976_KHTC V/v báo cáo danh sách học sinh hộ cận nghèo để vận động xã hội hóa mua BHYT năm học 2022-2023.
1967_KHTC 05-08-2022 CV số 1967_KHTC V/v hướng dẫn tiếp tục thực hiện thu phí dịch vụ giáo dục bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023.
01 04-08-2022 QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban tổ chức Hội thao học sinh hè tỉnh Bến Tre năm 2022
03 04-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022
1956_KHTC 04-08-2022 CV số 1956_KHTC V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2022-2023
1932_VP 04-08-2022 CV số 1932_VP V/v thay đổi địa điểm Hội nghị tập huấn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai văn bản pháp luật mới năm 2022
02 04-08-2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thao học sinh hè tỉnh Bến Tre năm 2022
1951_TrH-TX 04-08-2022 CV số 1951_TrH-TX V/v cung cấp thông tin tài khoản giáo viên không đăng nhập được vào hệ thống làm bài kiểm tra tập huấn sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam
01 04-08-2022 Kế hoạch Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh Bến Tre, năm 2022
01 01-08-2022 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị ứng dụng tốt Hệ thống Mạng giáo dục Việt Nam (VNEDU) năm học 2021-2022
1901_TrH-TX 01-08-2022 CV số 1901_TrH-TX V/v tổ chức kiểm tra sau bồi dưỡng sử dụng SGK các lớp 3, 7,10 bộ sách Cánh Diều
401 01-08-2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cử giáo viên tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2022
1896_TrH-TX 01-08-2022 CV số 1896_TrH-TX V/v cung cấp danh sách học sinh Họ Dương
03 01-08-2022 Kế hoạch bồi dưỡng chính trị hè năm 2022
1887_TrH-TX 01-08-2022 CV số 1887_TrH-TX V/v phổ biến tiêu chí đánh giá sản phẩm tham gia Ngày hội Trải nghiệm sáng tạo STEM năm 2022 dành cho học sinh trung học phổ thông
02 01-08-2022 Quyết định về việc cử giáo viên tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm 2022
01 01-08-2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo
01 01-08-2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể Lao động tiên tiến" năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo
02 01-08-2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo
03 01-08-2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo
02 01-08-2022 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo
01 01-08-2022 Quyết định về việc khen thưởng thực hiện tốt Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở " năm học 2021-2022
03 01-08-2022 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể thực hiện tốt các lĩnh vực công tác năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI
 CV số 2036_TrH-TX V/v rà soát dự thảo Danh sách học sinh THPT xét Giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ XVIII năm học 2021 -2022
 CV số 2034_KHTC V/v phúc đáp tờ trình số 15/TTrTHPTTTS của trường THPT Trần Trường Sinh xin ý kiến ghi tăng tài sản là máy photocoppy sau khi hết hợp đồng thuê.
 CV số 2024_MN-TH V/v tập huấn “Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông” dành cho HS tiểu học
 CV số 2010_KHTC V/v thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
 CV số 2001_TrH-TX V/v thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

Liên kết Liên kết