Skip to Content

Kỷ luật Kỷ luật

Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số điều của nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ,công chức: Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuy...
TT 89 về thu hồi chi phí đào tạo - 20/12/2009 (số lượt xem: 2380)
TT 89 về th...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695