Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đà

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

Asset Publisher Asset Publisher

7284749_7299998_084127_01042017.jpg 7284749_7299998_084127_01042017.jpg
7284749_7299998_084127_01042017.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084127_010420171.jpg 7284749_7299998_084127_010420171.jpg
7284749_7299998_084127_010420171.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084128_01042017.jpg 7284749_7299998_084128_01042017.jpg
7284749_7299998_084128_01042017.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084128_010420173.jpg 7284749_7299998_084128_010420173.jpg
7284749_7299998_084128_010420173.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084128_010420174.jpg 7284749_7299998_084128_010420174.jpg
7284749_7299998_084128_010420174.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084128_010420175.jpg 7284749_7299998_084128_010420175.jpg
7284749_7299998_084128_010420175.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084128_010420176.jpg 7284749_7299998_084128_010420176.jpg
7284749_7299998_084128_010420176.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084129_01042017.jpg 7284749_7299998_084129_01042017.jpg
7284749_7299998_084129_01042017.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084154_01042017.jpg 7284749_7299998_084154_01042017.jpg
7284749_7299998_084154_01042017.jpg is added via programatically
7284749_7299998_084154_010420171.jpg 7284749_7299998_084154_010420171.jpg
7284749_7299998_084154_010420171.jpg is added via programatically

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  CV số 2036_TrH-TX V/v rà soát dự thảo Danh sách học sinh THPT xét Giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ XVIII năm học 2021 -2022
  CV số 2034_KHTC V/v phúc đáp tờ trình số 15/TTrTHPTTTS của trường THPT Trần Trường Sinh xin ý kiến ghi tăng tài sản là máy photocoppy sau khi hết hợp đồng thuê.
  CV số 2024_MN-TH V/v tập huấn “Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông” dành cho HS tiểu học
  CV số 2010_KHTC V/v thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
  CV số 2001_TrH-TX V/v thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

Videos Videos

Go to All

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ý kiến bình chọn Ý kiến bình chọn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695