Skip to Content

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT Bến Tre

Bí thư: Lê Ngọc Bữu

Phó Bí thư: Nguyễn Văn Huấn

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Nguyễn Văn Bé

Ủy viên Ban Thường vụ: Phạm Nghi Tiện

Ủy viên Ban Thường vụ: La Thị Thúy

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre

1. Giám đốc: Ông Lê Ngọc Bữu

Phụ trách chung, điều hành công việc toàn ngành. Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Thanh tra.
Điện thoại: (075) 3 823 296;  0913 956 651;  Email: LeNgocBuu@bentre.edu.vn

2. Phó Giám đốc: TS  Lê Văn Chín

Phó Giám đốc thường trực, điều hành công việc cơ quan Sở, thay Giám đốc giải quyết công việc chung khi Giám đốc đi vắng. Phụ trách: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Văn phòng Sở. Chỉ đạo thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. Theo dõi, chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Giồng Trôm, Bình Đại.
Điện thoại: (075) 3 823 294; 0918 405 061; Email: LeVanChin@bentre.edu.vn

3. Phó Giám đốc: TS  Nguyễn Văn Huấn

Phụ trách: Giáo dục trung học, Giáo dục thường xuyên, Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Giáo dục chuyên nghiệp, Công nghệ thông tin. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo công tác phòng chống tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường, an toàn giao thông...trường chuẩn quốc gia, phổ cập GDTHCS, GDTrH. Chỉ đạo các kì thi. Theo dõi chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Chợ Lách, Ba Tri, Thạnh Phú. Quan hệ phối hợp với các ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Y tế.
Điện thoại: (075) 3 823 295; 0989 459 555; Email: nguyenvanhuan@bentre.edu.vn

4. Phó Giám đốc: Ông Lâm Kiến Thiết

Phụ trách: Kế hoạch-Tài chính-Tài sản, Ban Quản lý dự án. Chỉ đạo thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường lớp và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012. Quan hệ với các ngành Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính. Theo dõi chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Mỏ Cày Nam, thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075) 3 811 247;  0913 133 881;  Email: lamkienthiet@bentre.edu.vn

5. Phó Giám đốc: ThS La Thị Thúy

Phụ trách: Phòng Chính trị, tư tưởng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Theo dõi, chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Châu Thành, Mỏ Cày Bắc.
Điện thoại: (075) 3 811 983;  0913 786 660;  Email: lathithuy@bentre.edu.vn

Các Phòng, Thanh tra Sở

1. Phòng Giáo dục mầm non:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hương
Điện thoại: (075) 3 826 131;  Email: PhongGDMN.SoBenTre@moet.edu.vn

2. Phòng Giáo dục tiểu học:
Trưởng phòng : Ông Trần Văn Liêm
Điện thoại: (075) 3 826 130;  Email: PhongGDTH.SoBenTre@moet.edu.vn

3. Phòng Giáo dục trung học:
Trưởng phòng : Ông Cao Minh Sơn
Phó Trưởng phòng: Bà Ngô Thúy Nga
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Minh
Điện thoại: (075) 3 829 699;  Email: PhongGDTrH.SoBenTre@moet.edu.vn

4. Phòng Giáo dục thường xuyên
Trưởng phòng : Bà Trần Thị Nho
Điện thoại: (075) 3 817 276;  Email: phongGDTX.SoBenTre@moet.edu.vn

5. Phòng Chính trị, tư tưởng
Trưởng phòng : Ông Lê Thành Đông
Điện thoại: (075) 3 811 983

 

6. Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng : Ông Võ Thanh Vương Đạo
Phó Trưởng phòng: Ông Tạ Minh Quang
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thanh Nhân
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại: (075) 3 811 695;  Email: phongKTKD.SoBenTre@moet.edu.vn

7. Thanh tra Sở:
Chánh thanh tra: Ông Đỗ Văn Đường
Phó Chánh thanh tra: Ông Trần Văn Nguyện
Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Bắc
Điện thoại: (075) 3 823 293;  Email: thanhtra.SoBenTre@moet.edu.vn

8. Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bé

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Bé Hai
Điện thoại: (075) 3 825 004;  Email: phongTCCB.SoBenTre@moet.edu.vn

9. Phòng Kế hoạch-Tài chính:
Trưởng phòng: Ông Lý Chí Hùng

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Nhiên
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: (075) 3 829 698;  Email: phongkhtc.sobente@moet.edu.vn

10. Văn phòng Sở:
Chánh văn phòng : Ông Nguyễn Ngọc Nam

Phó Chánh văn phòng: Ông Dương Minh Việt
Phó Chánh văn phòng: Ông Võ Quốc Khanh
Điện thoại: (075) 3 822 217
Fax: (075) 3 825 090;  Email: vanphong.SoBenTre@moet.edu.vn

 

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  CV số 2036_TrH-TX V/v rà soát dự thảo Danh sách học sinh THPT xét Giải thưởng Trương Vĩnh Ký lần thứ XVIII năm học 2021 -2022
  CV số 2034_KHTC V/v phúc đáp tờ trình số 15/TTrTHPTTTS của trường THPT Trần Trường Sinh xin ý kiến ghi tăng tài sản là máy photocoppy sau khi hết hợp đồng thuê.
  CV số 2024_MN-TH V/v tập huấn “Tài liệu điện tử giáo dục an toàn giao thông” dành cho HS tiểu học
  CV số 2010_KHTC V/v thực hiện phong trào thi đua " Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.
  CV số 2001_TrH-TX V/v thực hiện Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT

Videos Videos

Go to All

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ý kiến bình chọn Ý kiến bình chọn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695