Skip to Content

Thi học sinh giỏi Thi học sinh giỏi

Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56 về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia...
Công văn 8300 ngày 04/12/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn bổ sung thi học sinh giỏi thực hành...
Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo....
Hướng dẫn thi nói ngoại ngữ thi học sinh giỏi...
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013...
Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Bộ GD&ĐT Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 và được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 68/2007/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2007, Quyết...
Quyết định 70/BGDĐT ngày 22/12/2008 của Bộ GD&ĐT Bổ sung khoản 1 Điều 16 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kèm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT...
Quyết định 68/2007/BGDĐT ngày 06/11/2007 của Bộ GD&ĐT Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành kÌm theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày  29 tháng 12 năm 2006  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...

Công văn 1032/SGD&ĐT ngày 10/09/2010 của Sở GD&ĐT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2010-2011

File đính kèm...

...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695