Skip to Content

Thông báo Thông báo

Theo Quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 15 tháng 4 năm 2013 của Sở Xây dựng...
Tổng hợp PCTN nhà giáo năm 2012 đề nghị PGD&ĐT các huyện, thành phố báo cáo biên chế được hưởng PCTN theo số liệu báo cáo của các trường. Phần biên chế được duyệt báo cáo như năm 2011 (file năm 2011 kèm theo), lưu lý tỷ lệ PCTN năm 2012 cao hơn 2011 là 1%, tính lại cột BHXH cho đúng qui định của...
Danh sách hưởng trợ cấp kinh phí đào tạo - 29/12/2012 (số lượt xem: 1440)
Danh sách cán bộ, công chức ngành Giáo dục và Đào tạo hưởng chế độ trợ cấp kinh phí thạc sĩ...
Danh mục trang bị thiết bị năm 2012 - 21/11/2012 (số lượt xem: 1768)
Danh mục các trường được trang bị thiết bị năm 2012...
Thông số kỹ thuật - 21/12/2011 (số lượt xem: 1752)
Gói thầu bàn ghế phòng vi tính mạng, bàn ghế giáo viên, học sinh....
Định mức kinh phí HKPĐ năm học 2011-2012 - 07/11/2011 (số lượt xem: 2136)
Kinh phí tổ chức HKPĐ...
Thông báo kinh phí trợ cấp khó khăn - 14/09/2011 (số lượt xem: 1886)
Thông báo trợ cấp dưới 3.0...
Thông báo cấp kinh phí CCTL - 25/08/2011 (số lượt xem: 1789)
Thông báo cấp kinh phí CCTL...
Danh sách cấp bù học phí...
Thông báo số: 67/TB-UBND - 29/07/2011 (số lượt xem: 1915)
Thông báo về việc áp dụng tiền thưởng theo Nghị định 42/2010/NĐ-CP...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695