Skip to Content

Văn bản dạy, thi nghề phổ thông Văn bản dạy, thi nghề phổ thông

Thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông...
Hướng dẫn của Sở GDĐT về dạy nghề phổ thông...
Công văn 10945/BGDĐT-GDTrH ngày 27/11/2008 về Hướng dẫn thi và cấp giấy chứng nhận nghề PT...
CV 8608 Bộ GDĐT hoạt động GD nghể PT lớp 11...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695