Skip to Content

Văn bản liên quan trung tâm học tập cộng đồng Văn bản liên quan trung tâm học tập cộng đồng

Quy định của UBND tỉnh về phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL các trung tâm HTCĐ...
Hướng dẫn của Sở GDĐT về đánh giá trung tâm HTCĐ...

 

Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ngày 03/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình Xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

 

...
Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30  tháng 12  năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Công văn 232 ngày 05/3/2012 về Phân GV giảng dạy khi làm việc tại TTHTCĐ...
Tài liệu tham khảo. - 05/05/2012 (số lượt xem: 1743)
Một số Tài liệu tham khảo về hoạt động của trung tâm HTCĐ....
Về việc phân công giáo viên giảng dạy khi được bố trí làm việc tại trung tâm HTCĐ....
Các Văn bản về HTCĐ (tt) - 20/02/2012 (số lượt xem: 2123)
Tiếp theo...
Các Văn bản về HTCĐ giai đoạn 2005-2011 - 20/02/2012 (số lượt xem: 2267)
Đề án số 01/ĐA-SGD-ĐT ngày 24/01/2005 về Thành lập trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Bến Tre. Hướng dẫn số 05/HD-SGD-ĐT ngày 09/5/2005 về hướng dẫn tạm thời tổ chức và hoạt động của trung tâm HTCĐ. Kế hoạch số 14/KH-SGD&ĐT ngày 18/7/2005 về triển khai việc thành lập và phát triển phát...
Tiêu chí đánh giá hoạt động của các trung tâm HTCĐ ban hành kèm theo Công văn số 253/SGDĐT-GDTX ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Sở GD&ĐT. Chi tiết theo tệp đính kèm....
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695