Skip to Content

Văn bản pháp quy liên quan tiểu học Văn bản pháp quy liên quan tiểu học

Văn bản hợp nhất thông tư 22 và thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học...
Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD...

Thông tư số 26/2015/TT/BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường tiểu học

...
Thông tư 30/2014 ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học...
Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về...
Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia...
Chương trình tạm thời bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên dạy Tiếng Anh ở cấp Tiểu học...
Thông tư 67/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ GDĐT Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học....
Thông tư ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 14
  Tổng lượt truy cập: 62695