Truy cập nội dung luôn

Giáo dục chuyên nghiệp Giáo dục chuyên nghiệp

THÔNG TƯ  Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia  và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông  ___________ Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng...
THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy __________ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ng...
Trường TC Kinh tế Kỹ thuật Tân Bách Khoa-Cửu Long thông báo tuyển sinh trung học chuyên nghiệp ngành Hành chính văn phòng khóa 2015-2017....
Thông tư 27/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ GDĐT ban hành quy chế tuyển sinh TCCN....
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông...
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên qu...
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên qu...
Kính gửi:     - Các đại học, học viện; - Các trường đại học, cao đẳng; - Các sở giáo dục và đào tạo. Để đảm bảo quyền lợi của thí...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 68275