Truy cập nội dung luôn

Hồ sơ nhân sự Hồ sơ nhân sự

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức...
Huong dan 414 ve danh gia vienchuc - 12/01/2010 (số lượt xem: 3790)
Huong dan 414 ve danh gia vienchuc...
Hướng dẫn tự phê bình CBQL hết nhiệm kỳ - 12/01/2010 (số lượt xem: 2728)
Hướng dẫn tự phê bình CBQL hết nhiệm kỳ...
Hướng dẫn số 02/HD-SGD&ĐT về việc quản lý hồ sơ cán bộ,công chức...
Công văn 5875 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá xếp loại cán bộ quản lý,viên chức không trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập...
Công văn số 3040 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số điều trong "Quy chế đánh giá,xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập"...
Công văn 366 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc đánh giá giáo viên...
Quyết định 06/2006/BNV ngày 21/3/2006 - 10/01/2010 (số lượt xem: 20718)
Quyết định 06 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập...
Công văn số 256/SGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2007 - 10/01/2010 (số lượt xem: 2681)
Công văn số 256/SGD&ĐT-TCCB ngày 23/3/2007...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276