Truy cập nội dung luôn

Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã điều chỉnh phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non theo nội dung Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 8 năm 2014 và yêu cầu các trường mầm non thực hiện kiểm định chất lượng trên phần mềm này từ tháng 1...
Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở GDMN, phổ thông và thường xuyên...

Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre ngày 01/10/2013

V/v định lượng xếp loại  học lực, hạnh kiểm  của học viên trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục Trung tâm GDTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre

...

Công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/05/2013 của Cục Khảo thí và KĐCLGD

V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên

...

Công văn số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 của Cục Khảo thí và KĐCLGD

V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

...

Thông tư Số: 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

...
CV 3881/BGDĐT - KHTC về việc hướng dẫn nội dung, mức ch...
Hướng dẫn của UBND tỉnh về mức chi cho công tác tự đánh giá KĐCLGD...
Quyết định về việc định lượng kết qủa xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bến Tre...
Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 62761