TIN TỨC SỰ KIỆN TIN TỨC SỰ KIỆN

01-11-hoc-truc-tiep-va-kiem-tra-danh-gia-giua-ky-v2-211101031956-202111010346162720-signed20211101040731-7284749-02112021104412.pdf

01-11_hoc_truc_tiep_va_kiem_tra_danh_gia_giua_ky_v2_211101031956_202111010346162720_signed20211101040731.pdf
01-11_hoc_truc_tiep_va_kiem_tra_danh_gia_giua_ky_v2_211101031956_202111010346162720_signed20211101040731.pdf
1 of 3

Tin liên quan
Hoạt động của trường    11/08/2022
Thông báo    09/08/2022
Danh Bạ    01/08/2022
TIN MỚI    01/08/2022
Danh Bạ    28/07/2022
Cơ cấu tổ chức    28/07/2022
TỔNG KẾT 2022    24/07/2022
các Cô thông báo PH sáng 28/7 có tiêm ngừa nhé. Đăng ký trả mũi 2 ( đợt mũi 1 tháng 6) và Đăng ký Mũi 1. Đợt này Các Cô lọc lại danh sách lớp mình Trẻ tiêm mũi 1 tháng 6, trẻ tiêm mũi 1 tháng 7, Trẻ chưa tiêm mũi nào, Trẻ tháng 6 chưa trả mũi 2. Theo biểu mẫu và ghi rõ cột Ghi Chú rõ ngày tiêm mũi 1, mũi 2 từng trẻ.    24/07/2022
đến trường vào mùa hè của các bé    24/07/2022
don xin du tuyen lop 1    20/07/2022