Truy cập nội dung luôn

Phân cấp quản lý Phân cấp quản lý

Quyết định 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện...
Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập...
Quyết định 2364 của UBND tỉnh Bến Tre về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức,quản lý cán bộ,công chức,viên chức tỉnh Bến Tre...
Công văn 894 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hợp đồng nhân viên...
Công văn 318 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre về việc thực hiện quyền ký hợp đồng,quyền giải quyết cho giáo viên nghỉ việc riêng,ốm đau,thai sản...
Chỉ thị 28 của UNBND tỉnh về việc triển khai Nghị định 37 vể minh bạch tài sản,thu nhập...
Nghị định 37 của Chính Phủ về minh bạch tài sản,thu nhập...
Công văn số 92/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 04/2/2009 về việc thực hiện thủ tục nghỉ hưu đối với cán bộ giáo viên nhân viên...
Công văn 847/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 05/09/2008 về việc lập thủ tục bổ nhiệm ngạch viên chức...
Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ về việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276