Truy cập nội dung luôn

Quản lý văn bằng chứng chỉ Quản lý văn bằng chứng chỉ

Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân...
Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch...
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT...
Quyết định số 34/2008/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân...
Công văn 4367/BGD&ĐT-PC ngày 23/7/2010 của Bộ GD&ĐT V/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông...
Công văn 6408/BGD&ĐT-GDTrH  của Bộ GD&ĐT ngày 25/7/2006 V/v Hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2006...
Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ GD&ĐT V/v Ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của Hệ thống giáo dục quốc dân...
Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ GD&ĐT V/v Ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT...
Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2008 của Bộ GD&ĐT V/v ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THCS...
Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 05/5/2008 Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THPT và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng tốt nghiệp THPT...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 50
  Tổng lượt truy cập: 62761