Truy cập nội dung luôn

 

Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin Sở Giáo dục và Đà

 Email  RSS  Sơ đồ cổng

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

01_khph.pdf 01_khph.pdf
7284749_7631418_145806_02032018.pdf is added via programatically
01-02-cv-ve-hop-so-ket-hki-gdtrh-210201102629-signed20210201014330-7284749-02022021074238.pdf 01-02-cv-ve-hop-so-ket-hki-gdtrh-210201102629-signed20210201014330-7284749-02022021074238.pdf
01_02_CV_ve_hop_so_ket_HKI_GDTrH_210201102629_signed20210201014330.pdf
01-11-hoc-truc-tiep-va-kiem-tra-danh-gia-giua-ky-v2-211101031956-202111010346162720-signed20211101040731-7284749-02112021104412.pdf 01-11-hoc-truc-tiep-va-kiem-tra-danh-gia-giua-ky-v2-211101031956-202111010346162720-signed20211101040731-7284749-02112021104412.pdf
01-11_hoc_truc_tiep_va_kiem_tra_danh_gia_giua_ky_v2_211101031956_202111010346162720_signed20211101040731.pdf
0127-cv-tangcuongphongchongdichbenh-diptet-nhamdan-220127050822-signed20220128104731-7284749-07022022093844.pdf 0127-cv-tangcuongphongchongdichbenh-diptet-nhamdan-220127050822-signed20220128104731-7284749-07022022093844.pdf
0127_CV_tangcuongphongchongdichbenh_diptet_NhamDan_220127050822_signed20220128104731.pdf
01-4-cv-trien-khai-boi-duong-mo-dun-4-cho-gv-mon-tieng-anh-so-220401041309-20220401045811842840-signed20220403034157-7284749-05042022134224.pdf 01-4-cv-trien-khai-boi-duong-mo-dun-4-cho-gv-mon-tieng-anh-so-220401041309-20220401045811842840-signed20220403034157-7284749-05042022134224.pdf
01_4_CV_trien_khai_boi_duong_mo_dun_4_cho_GV_mon_Tieng_Anh_So_220401041309_20220401045811842840_signed20220403034157.pdf
01-cv-phat-dong-thi-dua-to-chuc-bau-cu-20210414032422748740-signed20210414042604-7284749-15042021075612.pdf 01-cv-phat-dong-thi-dua-to-chuc-bau-cu-20210414032422748740-signed20210414042604-7284749-15042021075612.pdf
01_CV_phat_dong_thi_dua_to_chuc_bau_cu_20210414032422748740_signed20210414042604.pdf
01-cv-phong-tranh-dong-loc-set-20210409022605518510-signed20210409032053-7284749-09042021162144.pdf 01-cv-phong-tranh-dong-loc-set-20210409022605518510-signed20210409032053-7284749-09042021162144.pdf
01_CV_phong_tranh_dong_loc_set_20210409022605518510_signed20210409032053.pdf
01-cv-tang-cuong-cac-biep-phap-dam-bao-an-toan-cho-hs-trong-mua-mua-bao-210416031637-signed20210416043719-7284749-17042021074833.pdf 01-cv-tang-cuong-cac-biep-phap-dam-bao-an-toan-cho-hs-trong-mua-mua-bao-210416031637-signed20210416043719-7284749-17042021074833.pdf
01_CV_tang_cuong_cac_biep_phap_dam_bao_an_toan_cho_hs_trong_mua_mua_bao_210416031637_signed20210416043719.pdf
01-cv-thi-truc-tuyen-210408094149-20210408094657450450-signed20210408104708-7284749-08042021132634.pdf 01-cv-thi-truc-tuyen-210408094149-20210408094657450450-signed20210408104708-7284749-08042021132634.pdf
01_CV_thi_truc_tuyen_210408094149_20210408094657450450_signed20210408104708.pdf
01-cv-trien-khai-y-kien-kl-pho-ban-chi-dao-ve-trien-khai-tiem-vac-xin-covid-19-210419095656-20210419012533963960-signed20210419031608-7284749-20042021073322.pdf 01-cv-trien-khai-y-kien-kl-pho-ban-chi-dao-ve-trien-khai-tiem-vac-xin-covid-19-210419095656-20210419012533963960-signed20210419031608-7284749-20042021073322.pdf
01_CV_trien_khai_y_kien_KL_Pho_ban_chi_dao_ve_trien_khai_tiem_vac_xin_COVID-19_210419095656_20210419012533963960_signed20210419031608.pdf
01-HD.pdf 01-HD.pdf
7284749_7631418_102022_30072018.pdf is added via programatically
01-khpt-tdbvantq-210402045616-signed20210405091330-7284749-05042021102014.pdf 01-khpt-tdbvantq-210402045616-signed20210405091330-7284749-05042021102014.pdf
01_KHPT_TDBVANTQ_210402045616_signed20210405091330.pdf

Văn bản mới Văn bản mới

VĂN BẢN MỚI
  QUYẾT ĐỊNH Về việc Khen thưởng các tác phẩm đạt giải Cuộc thi Sân khấu hóa tái hiện nhân vật lịch sử, Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và tác phẩm Lục Vân Tiên
  QUYẾT ĐỊNH Về việc Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác coi thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Bến Tre
  CV số 1622_TrH-TX V/v giới thiệu tài liệu bản số hóa dành cho giáo dục trung học
  CV số 1619_VP V/v cảnh báo tình hình thời tiết, mưa, dông trên đất liền
  QUYẾT ĐỊNH Về việc thanh tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Bến Tre

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Ý kiến bình chọn Ý kiến bình chọn

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 98
  Tổng lượt truy cập: 60490