Truy cập nội dung luôn

Thi máy tính cầm tay Thi máy tính cầm tay

Hướng dẫn thi giải Toán trên MTCT của Sở GDĐT năm học 2012-2013...
Hướng dẫn tổ chức Cuộc thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013...
Công văn 1079/SGD&ĐT-KT&QLCLGD ngày 16/9/2010 của  Sở GD&ĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kì thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010-2011 Tải File ......
Công văn 166/BGDĐT-GDTrH ngày 08/01/2008 của Bộ GDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức kỳ thi khu vực lần thứ 8 giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2007-2008...
Công văn 420/BGDĐT ngày 16/1/2008 của Bộ GDĐT V/v Hướng dẫn nội dung thi HSG giải toán Vật lý, Hóa học, Sinh học trên máy tính cầm tay...
Công văn 11181/BGDĐT ngày 31/12/2009 của Bộ GDĐT V/v Hướng dẫn tổ chức cuộc thi quốc gia  lần thứ 10 giải toán trên máy tính  cầm tay năm học 2009-2010...
Công văn 1071/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 29/09/2009 của Sở Giáo dục và D(ào tạo V/v Hướng dẫn kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2009-2010...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276