Truy cập nội dung luôn

Thi tốt nghiệp THPT Thi tốt nghiệp THPT

Thông tư số: 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh)...
Thí sinh dự thi chỉ để lấy kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ thì KHÔNG PHẢI khai Phiếu này. Thí sinh nộp Phiếu này tại nơi thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT quốc gia....
Công văn số 1078 của Bộ GD và ĐT hướng dẫn thực hiện Quy chế thi  trong tổ chức thi THPT quốc gia... hướng dẫn thực hiện Qu...
Thông tư số 03/2016 của Bộ GD và ĐT về việc bổ sung, sửa đổi Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng...
Kế hoạch triển khai thi THPT quốc gia tại Tỉnh Bến Tre năm 2015...
1. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2014-2015 2. Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia ... 3. Quyết định 1101/BGDĐT về giao nhiệm vụ các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi tại Tỉnh 4. Quyết định s...
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2014-2015...
Chỉ thị số 01 của UBND tirh Bến Tre Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia và tuyển sinh các cấp học năm 2015...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276