Truy cập nội dung luôn

Tuyển dụng, hợp đồng Tuyển dụng, hợp đồng

Hướng dẩn về việc Tuyển dụng viên chức ngành GIáo dục và Đào tạo...
Quyết định số 62/2007/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...
Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 - 06/01/2010 (số lượt xem: 8381)
Về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức Quyết định số 1...
Nghị định 116 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức ...
Thông tư số 10 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước...
Thông tư 04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán...
Thông tư số 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003....
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276