Truy cập nội dung luôn

Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành

Cv 392 hướng dẫn mua sắm, sửa chữa - 04/03/2016 (số lượt xem: 817)
Thủ tục mua sắm sửa chữa, thanh lý, điều chuyển tài sản........
Thủ tục công bố miễn giảm hoc phi - 04/03/2016 (số lượt xem: 621)
huong dan thu tuc cong bo mien giam hoc phi...
Hướng dẫn thực hiện NQ 18 thu HP - 04/03/2016 (số lượt xem: 639)
Huong dan thu HP tu nam hoc 2015-2016...
Công văn số 419 - 04/03/2016 (số lượt xem: 622)
Báo cáo Kiên cố hóa...
CV 2175-KHTC v/v hướng dẫn thực hiện công tác thu trong các cơ sở...
Công văn số 1006/SGD&ĐT-KH-TC ngày 19/5/2014 về việc chủ trương nâng cấp phần mềm quản lý tài chính...
Thông tư số 45/2014/TT-BTC - 11/04/2014 (số lượt xem: 7297)
Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định...
Rà soát danh mục phải sửa chữa năm 2014...
CV 376-KHTC [huong dan sua chua CSVC bo sung CV 918] - 11/04/2014 (số lượt xem: 1006)
Hướng dẫn qui trinh sua chua CSVC bổ sung công văn 918...
CV 326-KHTC (khai thac su dung phan mem QLTS) - 11/04/2014 (số lượt xem: 973)
Khai thác sử dụng phần mềm QLTS...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276