Truy cập nội dung luôn

Văn bản điều lệ trường trung học, ban đại diện cha mẹ học sinh Văn bản điều lệ trường trung học, ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm...
Quyết định 20/2007/QĐ-UBND ngày 24/5/2007 của UBND tỉnh Bến Tre ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm...
Thông tư ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh...
Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục....
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276