Truy cập nội dung luôn

Văn bản liên quan đến xây dựng xã hội học tập Văn bản liên quan đến xây dựng xã hội học tập

Hướng dẫn của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã...
Quyết định UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2020...
Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng XHHT tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020...
Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã...
Quyết định 103/QĐ - UBND về việc kiệm toàn Ban Chỉ đạo xây dự...
Kế hoạch xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020 - 15/11/2013 (số lượt xem: 1524)
Kế hoạch của UBND tỉnh về xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020...
Tài liệu theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ...
Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị Vê tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học,  khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...
Quyết định 112/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 28
  Tổng lượt truy cập: 68275