Truy cập nội dung luôn

Văn bản liên quan xã hội hóa giáo dục Văn bản liên quan xã hội hóa giáo dục

Nghị định 53/2006/NĐ-CP Về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập...
Nghị quyết 05/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao...
Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010” và  một số kiến nghị, đề xuất đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến Tr...
Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010”...
Nghị quyết 21/2009/NQ–HĐND  Về bổ sung giải pháp thực hiện các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và dạy nghề tỉnh Bến Tre; bổ sung các mục tiêu, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển và nâng  cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây d...
Nghị quyết 87/2006/NQ-HĐND Về các Đề án đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao, dạy nghề tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 – 2010 và kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tôn giáo tỉnh Bến Tre...
Thông tư 91/2006/BTC Hướng dẫn Nghị định số  53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính  phủ về chính sách  khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 48
  Tổng lượt truy cập: 62759