Truy cập nội dung luôn

Văn bản liên quan đến chế độ chính sách Văn bản liên quan đến chế độ chính sách

Tiếp tục thực hiện hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 5 tuổi theo TT số 29...
...
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014...
Quyết định số 12/QĐ-TTg - 27/08/2013 (số lượt xem: 1875)
Qui định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn...
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC - 27/08/2013 (số lượt xem: 2629)
Hướng dẫn thực hiện quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn...
Hướng dẫn số 1513/HDLS-SGD&ĐT-STC - 27/08/2013 (số lượt xem: 1622)
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội-đặc biệt khó khăn...
Nghị định số 74/2013/NĐ-CP - 27/08/2013 (số lượt xem: 1594)
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP...
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND - 27/08/2013 (số lượt xem: 1408)
Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập...
Hướng dẫn số 1513/HDLS-SGD&ĐT-STC - 27/08/2013 (số lượt xem: 1303)
Hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội-đặc biệt khó khăn...
Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách p...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276