Truy cập nội dung luôn

Văn bản phổ cập giáo dục Văn bản phổ cập giáo dục

Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD...
Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ...
Quyết định 133/QĐ - UBND Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chống mù chữ, Phổ cập giáo dục...
Tiêu chuẩn phổ cập GDTrH - 21/07/2012 (số lượt xem: 5331)
Tiêu chuẩn phổ cập GDTrH theo Hướng dẫn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 và Công văn số 10819/GDTrH ngày 07/12/2004...
Báo cáo tổng kết PCGD năm 2011 - 21/07/2012 (số lượt xem: 2260)
Báo cáo tổng kết PCGD năm 2011...
 Chỉ thị 33-CT/TU v/v thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015...
Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục...
Thông báo 242 của Bộ Chính trị về tiếp tục thư(c hiện NQ TW II Khóa VIII về GDĐT...
Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình c...
Thông tư 36/2009/TT-BGDĐT ban hành quy định kiểm tra, công nhận phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi...
Xem thêm >>

Thông báo Thông báo

Liên kết Liên kết

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 29
  Tổng lượt truy cập: 68276