UBND Tỉnh Bến Tre UBND Tỉnh Bến Tre

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
593 16-04-2019 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 9-lượt Xem
3137 09-01-2018 QĐ v/v thành lập đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2017 0-lượt Xem
00 23-11-2012 Quyết định 2318/QĐ - UBND V/v Thành lập Ban quản lý dự án Giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 tỉnh Bến Tre
00 16-11-2012 Quyết định 2319/QĐ - UBND V/v Thành lập đoàn kiểm tra trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm học 2012 - 2013 ( đợt 1)
00 03-08-2012 Quyết định V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre
00 20-07-2012 Kế hoạch 3085 /KH -UBND phát triển các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020.
00 24-04-2012 CV 1592-UBND về định mức chi Hội thi Tin học trẻ cấp huyện.
00 29-12-2011 CV 5984-UBND v/v triển khai thực hiện QĐ 68 ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm NL...
00 23-12-2011 QĐ Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ...
00 12-12-2011 Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
00 01-12-2011 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục năm 2011
00 14-11-2011 CV 3156 - STC về việc xác định vị trí tương đương
00 14-11-2011 CV 5109-UBND về định mức kinh phí tổ chức cuộc thi văn hay chữ tốt.
00 14-11-2011 CV 5095-UBND v/v chi trả phụ cấp cho GV thỉnh giảng CT song ngữ T.Pháp.
00 11-11-2011 Hướng dẫn chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm.
00 08-11-2011 Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2011 - 2012 và...
00 27-04-2011 CV 1522-UBND v/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.
00 25-01-2011 CV 240-UBND về chế độ định mức đào tạo bồi dưỡng CBCC Nhà nước.
00 21-10-2010 Thông tư 245 của Bộ Tài chính gởi kèm theo Cv 3427-UBND
00 21-10-2010 cv 3427-UBND v/v tổ chức triển khai thực hiện NQ 05/2010/NQ-HĐND